Torsen

Een multifilament enkeldraad wordt rond zich zelf gedraaid (torsen/optwijnen) om een betere verwerking van de draad in een volgend stadium te bekomen.
Het torsen van een multifilamentgaren gebeurt met een lichte tors om het volume te bewaren en te gebruiken als inslaggaren. Hoge tors is aangewezen indien het verder gebruikt wordt als kettinggaren.
Soieries Elite kan alle types filamentgaren optorsen in een breed nummer-spectrum.