Torsen

Een multifilament enkeldraad wordt rond zich zelf gedraaid (torsen/optwijnen) om een betere verwerking van de draad in een volgend stadium te bekomen.
Het torsen van een multifilamentgaren gebeurt met een lichte tors om het volume te bewaren en te gebruiken als inslaggaren. Hoge tors is aangewezen indien het verder gebruikt wordt als kettinggaren.
Soieries Elite kan alle types filamentgaren optorsen in een breed nummer-spectrum.

Optwijnen

Het optwijnen van een filamentgaren is een vaak uitgevoerde bewerking bij Soieries Elite. Om een filamentgaren geschikt te maken als kettinggaren voor een weefsel dienen de filamenten rond elkaar gedraaid te worden. Daardoor ontstaat een grotere slijtweerstand en wordt het garen sterker. Bijkomend voordeel is dat eventueel gebroken filamenten of losse eindjes vastgelegd worden en tijdens de verdere verwerking stropvorming vermijden en dus fouten of breuken.