Herwikkelen

Na het fixeren draaien wij de garens over (herwikkelen) op de door de klant gevraagde drager zoals cones, tubes, verftubes, flensbobijnen, kingspools,… rekening houdend met gewicht of lengte.
Bij het overwikkelen op eender welke drager, uitgezonderd flensbobijnen, opteert Soieries Elite ervoor om de aanwezige knoopjes in het garen duidelijk zichtbaar aan de bovenkant te plaatsen. Hiermee wordt vermeden dat knopen het afwikkelen van het garen hinderen en tonen wij duidelijk aan onze klanten de volledige kwaliteit van het aangeleverde product, waardoor zij zelf kunnen beslissen of deze knoopjes verwerkt worden of niet.

Herwikkelen garen

Een zeer belangrijke bewerking is het bobijnen of de eindopmaak van het garen. Soieries Elite hecht aan dit onderdeel zeer veel belang en beschikt daarom over de beste machines die er op de markt te vinden zijn om deze bewerking te doen. Wij hebben de mogelijkheid om deze herwikkeling uit te voeren op conische houders, maar ook op cylindrische tubes van verschillende lengte. Onze machines zijn uitermate goed geschikt om garens te herwikkelen op cylindrische, geperforeerde tubes, die het mogelijk maken dat dit herwikkelde garen nadien nog aan een verfbewerking kan onderworpen worden. Door een perfecte spanningsbeheersing is een perfecte doorverving mogelijk. Naast deze twee soorten van herwikkelen beschikt Soieries Elite ook over de mogelijkheid om bepaalde specifieke borduurgarens aan te bieden op flensbobijnen. Het voordeel van deze opmaak is dat de garens met een relatief lage spanning kunnen opgewikkeld worden, zonder dat er problemen ontstaan bij het afwikkelen. Een laatste manier van herwikkelen die door Soieries Elite aangeboden wordt, is het herwikkelen op een zogenaamde kingspool. Deze manier van herwikkelen wordt vaak gebruikt om borduur- of naaigaren op een relatief korte lengte aan te bieden.