Privacy statement

PRIVACY STATEMENT SOIERIES ELITE N.V.

Soieries Elite N.V., gevestigd in de Stationsstraat 54 te Brakel, is verantwoordelijk voor de verwerking van cookies en persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
Soieries Elite N.V.
www.soierieselite.com  
Stationsstraat 54
9660 Brakel
Telefoon: +32 (0) 55 431 000
E-mail: info@soierieselite.com

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Soieries Elite verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen. (Bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, zie “1. Contactgegevens”, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Soieries Elite verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Soieries Elite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum van 10 jaar.

6. Delen van persoonsgegevens
Soieries Elite deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Soieries Elite blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Soieries Elite uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

7. Cookies
In deze privacyverklaring vindt u ook informatie over het gebruik van cookies op de website. Door uw bezoek aan en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies zoals hierna beschreven.
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch aanvaard worden. Hebt u dit liever niet, dan kunt u zelf in uw browser de instellingen hiervoor wijzigen; meer info hierover vindt u in punt “10. Beheer van cookies”.
Dit cookiebeleid is van toepassing op de website www.soierieselite.com. Deze website wordt beheerd door Soieries Elite N.V., hierna Soieries Elite genoemd.

8. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website, via uw browser, tijdelijk of permanent op de harde schijf van uw computer, tablet, smartphone of op een ander toestel worden bewaard. Cookies kunnen ook geplaatst worden door derden met wie Soieries Elite samenwerkt.
Cookies kunnen verschillende functies hebben: het beter afstemmen van de website op uw voorkeurinstellingen als bezoeker, het bijhouden van statistische gegevens, de inhoud en/of de publiciteit op u persoonlijk afstemmen.

9. Gebruik van cookies op de website
De websites van Soieries Elite maken gebruik van verschillende soorten cookies:
9.1 Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor een goede communicatie en die het navigeren vergemakkelijken.
9.2 Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en verbeteren de gebruikservaring (voorbeeld: taalkeuze).
9.3 Performantie cookies: deze cookies verzamelen informatie om de inhoud van de website te evalueren en te kunnen verbeteren (voorbeeld: bezoekersaantallen registreren, populaire pagina’s of klikken registreren) en om onze commerciële voorstellen beter af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.
9.4 Advertentie cookies: deze cookies verzamelen profielgegevens en kunnen ook geplaatst of gelezen worden door derden met wie Soieries Elite samenwerkt, om zo de efficiëntie van een advertentie of webpagina te meten en deze beter af te stemmen op uw interesses.

De cookies die Soieries Elite gebruikt, bevatten nooit persoonlijke gegevens.
De bewaartermijnen van cookies zijn verschillend per type cookie: de noodzakelijke cookies blijven meestal behouden tot de browser gesloten wordt, de functionele cookies zijn 1 jaar geldig, en de performantie cookies en de advertentie cookies hebben een geldigheid van maximum 10 jaar.

10. Beheer van cookies
De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden, maar alle browsers laten toe om de instellingen te personaliseren, volgens uw eigen voorkeuren.
Soieries Elite maakt gebruik van cookies om de site voor u toegankelijker te maken, zodat u niet bij elk bezoek aan onze site uw taal moet kiezen, de verwijzing naar het cookiebeleid moet wegklikken.
Wenst u dit gebruikscomfort, dan kunt u wél de cookies van het Soieries Elite-domein aanvaarden, zelfs als u in het algemeen het gebruik van cookies zou blokkeren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Opmerking: brengt u dergelijke wijzigingen aan, dan heeft dit geen effect op de cookies die eventueel al op uw computer bewaard zijn. U moet deze dus nog apart verwijderen via de instellingen van uw browser.

11. Wijzigingen
Soieries Elite behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op elk moment te wijzigen of te actualiseren. U dient dus steeds rekening te houden met de meest actuele versie op de website, beschikbaar via de link “Privacy statement” onderaan elke pagina.

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soieries Elite en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons zie “1. Contactgegevens”. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Soieries Elite wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Soieries Elite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Zie “1. Contactgegevens”.